Отримайте сучасну освіту безкоштовно

Без ЗНО
Без іспитів
Вступ після 9 і 11 класу

з оплачуваною практикою і можливістю працевлаштування в майбутньому

приймальна комісія
Поліграфія потребує молодих фахівців
У світі цифрових технологій друкарська продукція це минуле? Ні! Ми доведемо вам зворотне! Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, щоб переконатися, що разом ми доб'ємося результату! Сучасна освіта, підвищення кваліфікації, працевлаштування після навчання, безмежні можливості — це ваше майбутнє!
Поліграфія потребує
1795 кваліфікованих фахівців за 10 років
Чому навчання у нас краще рішення
краще рішення
Стипендія — за успіхи в навчанні
Гуртожиток для студентів з області, районів
Оплачувана практика
Можливість працевлаштування через 1,5 року навчання
Високооплачувана і популярна професія в усіх країнах
1
2
3
4
5
6
Форма реєстрації
Заповніть всі дані
Додати файл
Професії
Професії
Друкар офсетного плоского друкування
Друкар офсетного плоского друкування — одна з провідних професій поліграфічних підприємств. Друкар виготовляє різну поліграфічну продукцію на спеціальних друкарських машинах, за допомогою яких текстова та графічна інформація з друкарської форми передається під тиском на папір. На сучасних підприємствах виробничі процеси комп'ютеризовані й автоматизовані.
Друкар повинен знати устрій і правила експлуатації друкарських машин, технічні вимоги до готової продукції, правила друкування продукції, технологічний процес виготовлення друкарських форм.
Для даної професії обов'язкові такі якості, як — уважність, координація руху, спостережливість, швидка і точна реакція, естетичний смак і висока культура.
Оператор комп’ютерної верстки
Оператор комп’ютерної верстки компонує на екрані монітору видання так, як воно буде виглядати після друку, він повинен вміти працювати: з операційною системою Windows, текстовим редактором MSWord, Internet, графічним растровим редактором AdobePhotoShop, графічним векторним редактором CorelDraw, а також виконувати верстку у видавничих програмах PageMaker та InDesign.
Верстатник широкого профілю - найпоширеніша, затребувана, високооплачувана спеціальність у металообробці.
Верстальник широкого профілю – фахівець, який обробляє деталі з металу та інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах. Обробляючи безформний метал, він одержує складні за формою деталі – вироби високої точності та чистоти обробки.
Верстатне ремесло – не просто технічна спеціальність; це свого роду мистецтво. Адже з грубої заготівки цей фахівець робить акуратну деталь з блискучою поверхнею.
Керуючись кресленням деталі, верстатник широкого профілю визначає послідовність її виготовлення. Підбирає необхідні для цього інструменти. Використовує довідники та проводить необхідні розрахунки. Вибирає режим різання, проводить наладку верстата, встановлює інструмент і заготовлення, проводить обробку деталі. Вивіряє за допомогою оптичних приладів розміри деталі і якість її обробки. Використовує ручні інструменти, механічне устаткування (токарні, свердлувальні, фрезерні, шліфувальні верстати) і вимірювальні прилади.

Верстатник широкого профілю після закінчення центру, стане кваліфікованим робітником машинобудівних заводів, матиме змогу працювати на металообробному виробництві, в ремонтних майстернях, ремонтних цехах різних виробництв. Надалі кваліфікований робітник може очолювати бригаду на виробництві, займатись наставництвом, а також продовжити навчання за обраним напрямком в коледжі.
Для працевлаштування у Харкові існує ціла низка великих та дрібних підприємств, які дають змогу реалізувати знання, уміння і навички випускників з професії верстатник широкого профілю. Серед потужних підприємств варто виділити такі:

1. Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
2. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
3. Державне науково-виробниче підприємство "Об’єднання "Комунар"
4. Державне підприємство «Завод ім. В.О. Малишева»
5. Публічне акціонерне товариство «Турбоатом»
6. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка»
7. Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»
Оператор комп’ютерного набору
Оператор комп’ютерного набору вивчає:
  1. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж;
  2. Обробку інформації та прийняття рішень;
  3. Комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації;
  4. Обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.
Слухачі опановують навичками роботи в Microsoft Word, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але й редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями та малюнками.

Також вони вчаться опрацьовувати табличні дані в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Оператори комп’ютерного набору працюють з базами даних Microsoft Access. У ній створюються таблиці, які можна зв’язувати між собою, створювати запити, форми, звіти.

Слухачі вчаться працювати з графікою за допомогою таких програм, як Photoshop, CorelDraw.
МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Приймання учнів на підготовку робітників вищого рівня кваліфікації з технологічно-складних наукоємних професій і спеціальностей з отриманням високих робітничих розрядів з терміном навчання 1 рік.

Після закінчення навчання на II ступені атестаційного рівня за конкурсним відбором учні можуть продовжити навчання на II курсі (III ступінь) атестаційного рівня з отриманням підвищених розрядів з професій кваліфікованого робітника і спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у сфері вищої освіти за інтегрованим навчальним планом:

На основі повної загальної середньої освіти за професією 8251 «Друкар офсетного плоского друкування (II ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі базової загальної середньої освіти з професії «Друкар офсетного плоского друкування, 7223 налагоджувальник поліграфічного устаткування» (II ступінь) термін навчання 3 роки з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі повної загальної середньої освіти за професією 4112 «Оператор комп’ютерної верстки» (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 2 роки.

Випускники нашого навчального закладу можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах:
  1. Харківський Національний університет радіоелектроніки,
  2. Українська Інженерно-педагогічна академія, з якими наш навчальний заклад має договори про співпрацю.
  3. Українська академія друкарства.
МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Приймання учнів на підготовку робітників вищого рівня кваліфікації з технологічно-складних наукоємних професій і спеціальностей з отриманням високих робітничих розрядів з терміном навчання 1 рік.

Після закінчення навчання на II ступені атестаційного рівня за конкурсним відбором учні можуть продовжити навчання на II курсі (III ступінь) атестаційного рівня з отриманням підвищених розрядів з професій кваліфікованого робітника і спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у сфері вищої освіти за інтегрованим навчальним планом:

На основі повної загальної середньої освіти за професією 8251 «Друкар офсетного плоского друкування (II ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі базової загальної середньої освіти з професії «Друкар офсетного плоского друкування, 7223 налагоджувальник поліграфічного устаткування» (II ступінь) термін навчання 3 роки з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі повної загальної середньої освіти за професією 4112 «Оператор комп’ютерної верстки» (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на III ступені за спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 2 роки.

Випускники нашого навчального закладу можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах:
  1. Харківський Національний університет радіоелектроніки,
  2. Українська Інженерно-педагогічна академія, з якими наш навчальний заклад має договори про співпрацю.
  3. Українська академія друкарства.
Приймальна комісія працює з 1.06 по 31.08.21
Приймальна комісія
документи
Документи
Абітурієнти подають заяви про вступ із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місце проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання.
- документ про освіту (оригінал);
- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;
- 6 фотографій 3x4 см;
- паспорт (ксерокопія) або свідоцтво про народження (ксерокопія оригіналу - 3 примірники);
- довідка з місця проживання;
- ідентифікаційний код (ксерокопія - 3 примірники)
Працевлаштування на провідних підприємствах м. Харкова
Що ви отримуєте після навчання
що ви отримуєте
Навчання враховується до трудового стажу
Можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах
Вакансії після навчання
Вакансії
1500 вакансій в Харкові
Переконайтеся самі в затребуваності професії
Глобус — поліграфічне підприємство, яке має необхідність в молодих фахівцях.

Ми беремо їх на практику, а після запрошуємо до себе на роботу. Кращих випускників технікуму, ми як фабрика, готові вивчити на повну вищу освіту, за нашим рахунок. Можливо поєднувати роботу і навчання.

Харківська книжкова фабрика «Глобус» (АТ «ХКФ« Глобус ») надає поліграфічні послуги з 1920 року.

Потужність фабрики дозволяє виготовляти 1,3-1,4 млн книг у твердій палітурці, а також близько 300 тис. в м'якій палітурці та до 1 млн примірників книг зі скріпленням на скобу за місяць.

Харківська книжкова фабрика «Глобус» зберігає позиції лідера ринку України з виробництва книжкової продукції.
ХКФ "Глобус"
Партнери
Партнери
За підтримки департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Найчастіщі питання
Чи можуть забрати в армію під час навчання?
У нашому центрі професійної освіти з 2015 жоден учень не пішов до армії під час навчання
Це правда що вступивши в технікум я можу отримати початкову вищу освіту?
Так, у нас є навчання на молодшого бакалавра, триває воно 2 роки
У які університети я можу піти продовжити вчитися?
Отримуючи молодшого бакалавра, Ви можете вступити на 2 або 3 курс УИПА, ХНУРЭ, ХПИ, без ЗНО!!! залежно від різниці предметів, на такий курс Вас і зарахують. Вчитися можна очній та заочній формі.
Коли можна подавати документи для вступу?
З1.06 по 31.08
Де відбуватиметься практика?
На провідних поліграфічних підприємствах міста
А точно мені гарантують працевлаштування?
Так, де практика виробнича туди й можна йти на роботу, спочатку вивчити все на практиці, ознайомитися з підприємством, що приступаючи до роботи було все зрозуміло
Чи є пільги на період навчання?
Витримуються усі пільги згідно з законодавством (якщо такі є) і є пільга на проїзд в громадському транспорті 50%
Скільки коштує навчання?
Навчання безкоштовне. Держава сплачує стипендію!
Контакти
Адреса:
м. Харкав, вул. Камишева Івана, 37
м. Харкiв, вул. Пушкінська, 87
Телефон:
E-mail:
Контакти
Головний сайт
Made on
Tilda